Samtalsloggar - Förvara den i din radar

Samtalsloggar

Gå igenom listan med uppringning och mottagande av samtal på ditt barns mobiltelefon på några sekunder. Använd appen för föräldrakontroll för att blockera och / eller begränsa samtalet med personer som är farliga för ditt barn.

Med vår föräldrakontrollapp kan du:

Få alla mottagnings- och uppringningsdata från ditt barns telefon

Blockera och / eller begränsa oönskade samtal

Få åtkomst för att se information om uppringare

Visa samtalslängd, tidsstämplar & tidssekvens

Hur denna funktion är användbar för dig?

Att hålla ett skarpt öga på ditt barns samtalslogg kan förhindra flera besvärliga situationer. Den här funktionen gör det möjligt för föräldrar att övervaka inkommande och utgående samtal, samtalens namn, tidsstämpel för samtal, varaktighet, kronologi och mycket mer. Detta skulle hjälpa föräldrar att identifiera ett online-rovdjur eller cyberbully när en telefon till ditt barn är korrekt organiserad och ansluten till kontrollpanelen. Vår föräldrakontrollfunktion skickar pushmeddelandet när ditt barn får ett samtal eller ringer ett nummer som du har blockerat tidigare.